Toán Lớp 5: 5,731 km = =–.. m

Question

Toán Lớp 5: 5,731 km = …………………. m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 2 tháng 2022-02-22T05:45:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 5,731 km = 5731 m
  Giải thích :
  1 km = 1000 m => 5 km = 5000 m
  0,001 km = 1m => 0,731 km = 731 m
  5000 + 731 m = 5721 m

   

 2. Giải đáp:

  5,731km=5731m

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Vì 1km = 1000 m

  Nên 5,731 km = 5,731 x 1000 = 5731 m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )