Toán Lớp 5: 5,65 x 13,8 + 35,7 x 3,21+ 5,65 x 21,9 + 35,7 x 1,14 [ tính bằng cách thuận tiện nhất]

Question

Toán Lớp 5: 5,65 x 13,8 + 35,7 x 3,21+ 5,65 x 21,9 + 35,7 x 1,14 [ tính bằng cách thuận tiện nhất], hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tuần 2022-06-15T19:26:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  357
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5,65 x 13,8 + 35,7 x 3,21 + 5,65 x 21,9 + 35,7 x 1,14 $\\$ = 5,65 x (13,8 + 21,9) + 35,7 x (3,21 + 1,14) $\\$ = 5,65 x 35,7 + 35,7 x 4,35 $\\$ = 35,7 x (5,65 + 4,35) $\\$ = 35,7 x 10 $\\$ = 357

 2. Giải đáp + Giải thích bước giải : 
  5,65×13,8+35,7×3,21+5,65×21,9+35,7×1,14
  =5,65×(13,8+21,9)+35,7×(3,21+1,14)
  =5,65×35,7+35,7×4,35
  =(5,65+4,35)×35,7
  =10×35,7
  =357
  #owen
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )