Toán Lớp 5: 499,2 : 64 372,1 :100 63,2 :10 248,3 :100

Question

Toán Lớp 5: 499,2 : 64 372,1 :100 63,2 :10 248,3 :100, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 4 tháng 2022-06-07T08:08:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#XIN CTLHN$

  toan-lop-5-499-2-64-372-1-100-63-2-10-248-3-100

 2. $@Mun$
  3 phép tính còn lại là chia cho 10,100,…
  372,1:100=3,721
  63,2:10=6,32
  248,3:100=2,483
  *Giải thích (3 phép tính trên)
  Khi chia một số thập phân cho 10,100,1000,…. ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,…. chữ số.
  ________
  Phép tính đầu tiên:
   

  toan-lop-5-499-2-64-372-1-100-63-2-10-248-3-100

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )