Toán Lớp 5: 45 km / h = -.. m/ giờ Trả lời nhanh giúp mk vs

Question

Toán Lớp 5: 45 km / h = …… m/ giờ
Trả lời nhanh giúp mk vs, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tháng 2022-12-21T09:44:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   45 (km/h) = 45000 (m/h)
  Vì 45km = 45000m

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 45km = 45000 m
  1km = 1 xx 1000 = 1000m
  → 45km//h = 45000m//h

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )