Toán Lớp 5: 4 . Một người thợ dệt được 67,5 m vải trong ba ngày . Ngày thứ nhất dệt được 22,5 m , ngày thứ hai dệt được ít hơn ngày thứ nhất 2,5 m

Question

Toán Lớp 5: 4 . Một người thợ dệt được 67,5 m vải trong ba ngày . Ngày thứ nhất dệt được 22,5 m , ngày thứ hai dệt được ít hơn ngày thứ nhất 2,5 m .Hỏi ngày thứ ba , người thợ đó dệt được bao nhiêu mét vải ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 5 tháng 2022-05-01T09:01:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Ngày thứ hai dệt được là:
        22,5-2,5=20(m) 
    Ngày thứ ba dệt được là
       67,5-(20+22,5)=25(m)
                Đáp số 25 mét
   

 2. Giải đáp:
   Số m vải ngày thứ hai may được là:
  22,5-2,5= 20(m vải)
  Số m vải ngày thứ ba may được là:
  67,5-22,5-20= 25 (m vải)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )