Toán Lớp 5: 300g=–..kg 1500g=–…kg 235g=–.kg 95g=–..kg 1,7 ta=–.kg

Question

Toán Lớp 5: 300g=……….kg
1500g=………..kg
235g=………kg
95g=……….kg
1,7 ta=………kg, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 6 tháng 2022-06-11T08:50:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 300g=0,3kg
  1500g=1,5kg
  235g=0,235kg
  95g=0,095kg
  1,7 tạ=170kg
  ->1g=1/1000 kg
  ->1kg=1000g
  ->1 tạ=100kg
   

 2. 300g=0,3kg vì 1000g = 1kg =) 300g = 300 : 100 = 0,3kg
  1500g=1,5kgvì 1000g = 1kg =) 1500g = 1500 : 1000 = 1,5kg
  235g=0,235kg vì 1000g = 1kg =) 235g = 235 : 1000 = 0,235kg
  95g=0,095kg vì 1000g = 1kg =) 95g =  95 : 1000 =0,095kg
  1,7 tạ= 170 kg vì 1 tạ = 100kg =) 1,7 tạ = 1,7 xx 100 = 170kg
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )