Toán Lớp 5: 25% + 8,2 + 35% =? Giúp em gấp với ạ!

Question

Toán Lớp 5: 25% + 8,2 + 35% =?
Giúp em gấp với ạ!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 21 phút 2022-06-15T05:50:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.     25% + 8,2 + 35%
  = [ 25 ] / [ 100 ] + 8,2 + [ 35 ] / [ 100 ]
  = 0,25 + 8,2 + 0,35
  = 8,2 + ( 0,25 + 0,35 )
  = 8,2 + 0,6
  = 8,8
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  25% + 8,2 + 35%
  =(25%+35%)+8,2
  =60%+8,2
  =0,6+8,2
  =8,8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )