Toán Lớp 5: `1` hcn có diện tích là `3200m^2`. Cứ `100m^2` thu hoạch đc `50kg` thóc. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc trên cả thửa ruộ

Question

Toán Lớp 5: `1` hcn có diện tích là `3200m^2`. Cứ `100m^2` thu hoạch đc `50kg` thóc. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc trên cả thửa ruộng đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 3 ngày 2022-06-20T19:15:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Người ta thu hoạch được số ki-lô-gam thóc trên cả thửa ruộng đó là:
  $\text{3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)}$
                                 Đáp số: $\text{1600 kg}$

 2. \text{Bài giải}
  \text{Người ta thu hoạch được số ki – lô – gam thóc trên thửa ruộng đó là :}
  3200 : 100 × 50 = 1600 (kg)
  \text{Đáp số : 1600 kg thóc}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )