Toán Lớp 5: `1` hcn có diện tích là `3200m^2`. Cứ `100m^2` thu hoạch đc `50kg` thóc. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc trên cả thửa ruộ

Toán Lớp 5: 1 hcn có diện tích là 3200m^2. Cứ 100m^2 thu hoạch đc 50kg thóc. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc trên cả thửa ruộng đó

0 bình luận về “Toán Lớp 5: `1` hcn có diện tích là `3200m^2`. Cứ `100m^2` thu hoạch đc `50kg` thóc. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc trên cả thửa ruộ”

  1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Người ta thu hoạch được số ki-lô-gam thóc trên cả thửa ruộng đó là:
    $\text{3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)}$
                                   Đáp số: $\text{1600 kg}$

    Trả lời

Viết một bình luận