Toán Lớp 4: trên thửa đất hình chữ nhật người ta đào 1 cái ao hình vuông .Chiều rộng thửa đất hơn cạnh ao 30 m,chiều dài hơn cạnh ao 48 m .Diện tí

Question

Toán Lớp 4: trên thửa đất hình chữ nhật người ta đào 1 cái ao hình vuông .Chiều rộng thửa đất hơn cạnh ao 30 m,chiều dài hơn cạnh ao 48 m .Diện tích đất còn lại là 2376 . câu a tính cạnh cái ao câu b tính diện tích thửa đất ban đầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 6 tháng 2022-05-25T18:49:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Trên thửa đất hình chữ nhật người ta đào 1 cái ao hình vuông .Chiều rộng thửa đất hơn cạnh ao 30 m,chiều dài hơn cạnh ao 48 m .Diện tích đất còn lại là 2376m .
  a,Tính cạnh cái ao.
  b, Tính diện tích thửa đất ban đầu.
                                                            Bài giải
   Ta có:
          Tính cạnh cái ao:
                  48 – 30 = 18(m)
          Diện tích cái ao là:
                  18 x 18 = 324(m2)
          Diện tích thửa đất ban đầu là:
                  2376 + 324 = 2700(m2)
                                     Đáp số: Cạnh ao: 18m
                                                  Diện tích thửa đất ban đầu: 2700m2.
  cho câu trả lời hay nhất đi ạ.
  cho thêm 5 sao nha.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )