Toán Lớp 4: Tổng hai số là 40 hiệu hai số là 10 thì số lớn hơn là: a)25 b)50 c)15 d)30

Question

Toán Lớp 4: Tổng hai số là 40 hiệu hai số là 10 thì số lớn hơn là:
a)25
b)50
c)15
d)30, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 2 tháng 2022-03-15T04:37:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   A

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Số lớn là :

  (40+10):2=25

       Đáp số : 25

  to Chọn A 

 2. Số lớn là : 

  (40+1):2=25

  Đáp số  : 25

  Công thức tính 2 số khi biết tổng và hiệu 

  Số lớn = ( tổng + hiệu ) :2

  Số bé =( tổng – hiệu ) :2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )