Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện nhất 100-99+98-97+96-95+94-93+92-991+90

Question

Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện nhất
100-99+98-97+96-95+94-93+92-991+90, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 6 tháng 2022-06-11T05:05:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. thấy (100-99)+(98-97)+(96-95)+(94-93)+(92-91)+90
  =1+1+1+1+1+90
  =95

 2. Answer
  100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 + 94 – 93 + 92 – 91 + 90 
  = (100 – 99) + (98 – 97) + (96 – 95) + (94 – 93) + (92 – 91) + 90 
  = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 90
  = 1 xx 5 + 90
  = 5 + 90
  = 95

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )