Toán Lớp 4: Tìm số tròn trăm x, biết: 17900 < x x 4 < 18100

Question

Toán Lớp 4: Tìm số tròn trăm x, biết: 17900 < x x 4 < 18100, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tháng 2022-12-22T14:17:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:4500
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì 17900 < x x 4 < 18100 nên x x 4=18000
  =>x x 4=18000
  =>     x=18000:4
  =>     x=4500
  Vậy số tròn trăm x là 4500
  Chúc bạn học tốt ????

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  17900<x xx4<18100
  =>17900:4<x<18100:4
  =>4475<x<4525
  nên x=4476;4477;…;4524
  Do đó, số tròn trăm x là 4500.
  Vậy x=4500.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )