Toán Lớp 4: tìm nhanh biểu thức A=25×78×40=

Question

Toán Lớp 4: tìm nhanh biểu thức A=25×78×40=, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 25 phút 2022-05-31T23:09:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 78000
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: A = 25 x 78 x 40
                                         A = ( 25 x 40 ) x 78
                                         A = 1000 x 78
                                         A = 78000
                     Vậy A = 78000
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=25×78×40
  A=(25×40)×78
  A=1000×78
  A=78000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )