Toán Lớp 4: Một nông trường thu hoạch trong hai ngày được tất cả 545 tấn gạo ngày thứ hai thu hoạch kém hơn ngày thứ nhất 135 tấn hỏi mỗi ngày thu

Question

Toán Lớp 4: Một nông trường thu hoạch trong hai ngày được tất cả 545 tấn gạo ngày thứ hai thu hoạch kém hơn ngày thứ nhất 135 tấn hỏi mỗi ngày thu hoạch được bao nhiêu tấn gạo, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 6 tháng 2022-06-11T04:59:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ngày thứ nhất thu hoạch được số tấn gạo là:
          (545 + 135) : 2 = 340 (tấn gạo)
  Ngày thứ hai thu hoạch được số tấn gạo là:
           545 – 340 = 205 (tấn gạo)
                                   Đáp số: Ngày thứ nhất: 340 tấn gạo
                                                 Ngày thứ hai: 205 tấn gạo

 2. Một nông trường thu hoạch trong hai ngày được tất cả 545 tấn gạo ngày thứ hai thu hoạch kém hơn ngày thứ nhất 135 tấn hỏi mỗi ngày thu hoạch được bao nhiêu tấn gạo
  Ngày thứ nhất thu hoạch được số tấn gạo là:
  (545:2)+135=407,5 (kg)
  Ngày thứ hai thu hoạch được số tấn gạo là:
  545-407,5=137,5 (kg)
  Đáp số: …
  Xiin ctlhn+5*+cảm ơn:3
  Chúc em thi học kì đạt kết quả cao nhé ^^ 
  @mind
  #hoidap247

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )