Toán Lớp 4: một người đi xe máy đi được 67km 500m và đi trong 2 giờ 15 phút . Hỏi trung bình mỗi phút xe đi được bao nhiêu mét ?

Question

Toán Lớp 4: một người đi xe máy đi được 67km 500m và đi trong 2 giờ 15 phút . Hỏi trung bình mỗi phút xe đi được bao nhiêu mét ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 3 ngày 2022-04-19T18:37:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                       Đổi: 67km500m=67500m
                             2 giờ15 phút=135 phút
           Trung bình mỗi phút đi được số m là:
                    67500:135=500(m)
                      Đáp số: 500m
              

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết
  Đổi 2 giờ 15 phút = 135 phút ; 67 km 500 m = 67500 m
  Trung bình mỗi phút xe đi được là
  67 500 : 135 = 500 ( phút )
  Đáp số : 500 phút

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )