Toán Lớp 4: một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 90m . chiềurộng bằng 4/5 chiều dài . tính diện tích mảnh vườn? mảnh đất đó trồng rau 2/5 là d

Question

Toán Lớp 4: một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 90m . chiềurộng bằng 4/5 chiều dài . tính diện tích mảnh vườn? mảnh đất đó trồng rau 2/5 là diện tích rau hỏi diện tích trồng rau ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 1 tháng 2022-12-21T10:01:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.   nửa chu vi mảnh vườn là :  90   :    2   =   45   ( m )                                                      nếu ta coi chiều rộng là 4 phần bằng nhau thì chiều dài là 5 phần bằng nhau          chiều rộng mảnh vườn là :    45   :   (    4   +  5  )    x   4    =   20  ( m )                          chiều dài mảnh vườn là : 45    –   20    =   25   ( m )                                                        diện tích mảnh vườn là :  25    x   20    =   500  ( m2 )                                                    diện tích trồng rau là :  500   x  2/5   =   200  ( m2 )

 2. Ta có sơ đồ như sau:
  Chiều dài:    |———-|———-|———-|———-|———-|
  Chiều rộng: |———-|———-|———-|———-|
  Tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 4 = 9 (phần)
  Giá trị 1 phần là:
  90 : 9 = 10 (m)
  Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
  10 × 5 = 50 (m)
  Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
  90 – 50 = 40 (m)
  Diện tích cả mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
  50 × 40 = 2000 (m²)
  Diện tích trồng rau là:
  2000 × 2/5 = 800 (m²)
  Đáp số: 800 m²
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!
  @Drew Mclntyre

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )