Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 72m.chiều dài hơn chiều rộng 54dm.tìm chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó

Question

Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 72m.chiều dài hơn chiều rộng 54dm.tìm chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tuần 2022-06-07T09:41:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 72 m =  720 dm
  Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  720:2=360 (dm)
  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  (360+54):2=207 (dm)
  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  360-207=153 (dm)
  Đáp số : chiều dài là 207 dm
  chiều rộng là 153 dm

 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi của mãnh đất hình chữ nhật đó là:
     72 : 2 = 36 (m)
  Đổi: 36m = 360dm
  Chiều dài mảnh đất đó là:
     (36+24) : 2 = 192 (dm)
  Chiều rộng mảnh đất đó là:
     192 – 54 = 138 (dm)
        Đáp số: CD: 192dm
                     CR: 138dm
  Chúc bạn học tốt ạ !!!????????????
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )