Toán Lớp 4: Một kho có 6 tấn3tạ gạo tẻ và gạo nếp,trong đó số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 7 tạ gạo. Tìm chiều dài mỗi sợi dây

Question

Toán Lớp 4: Một kho có 6 tấn3tạ gạo tẻ và gạo nếp,trong đó số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 7 tạ gạo. Tìm chiều dài mỗi sợi dây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 1 tháng 2022-12-21T01:22:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Đổi 6 tấn 3 tạ = 63 tạ}$
  $\text{Số gạo tẻ là :}$
  $\text{(64 + 7) : 2 = 35,5 (tạ)}$
  $\text{Số gạo nếp là :}$
  $\text{35,5 – 7 = 28,5 (tạ)}$
  $\text{Đáp số : 35,5 tạ gạo tẻ}$
  $\text{28,5 tạ gạo nếp}$

 2. $\textit{Elaina2k4}$
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 6 tấn 3 tạ gạo = 6300 kg gạo ; 7 tạ = 700 kg
  Trong kho có số kg gạo tẻ là :
  ( 6300 + 700 ) ÷ 2 = 3500 ( kg )
  Trọng kho có số kg gạo nếp là :
  6300 – 3500 = 2800 ( kg )
  Đáp số : Gạo nếp : 2800 kg gạo
                Gạo tẻ : 3500 kg gạo
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )