Toán Lớp 4: Một cửa hàng ngày đầu bán được 1 tạ gạo, ngày thứ hai bán được 150kg gạo, ngày thứ ba bán được 110kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa h

Question

Toán Lớp 4: Một cửa hàng ngày đầu bán được 1 tạ gạo, ngày thứ hai bán được 150kg gạo, ngày thứ ba bán được 110kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 3 ngày 2022-06-17T13:47:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi 1 tạ = 100 kg
  Số ki-lô-gam gạo trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:
  (100+150+110) : 3 = 120 (kg)
  Đáp số: 120 kg gạo

 2. 1 tạ= 100 kg
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:
        (100+150+110):3=120(kg)
                  Đáp số: 120 ki-lô-gam gạo
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )