Toán Lớp 4: Khi nhân một số với 265, một học sinh đã đặt tích riêng thẳng cột nên được kết quả sai là 1885. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

Question

Toán Lớp 4: Khi nhân một số với 265, một học sinh đã đặt tích riêng thẳng cột nên được kết quả sai là 1885. Tìm tích đúng của phép nhân đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 6 tháng 2022-06-20T15:23:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.   Tổng  các  chữ  số  của  số  256  là:
               2 + 6 + 5 = 13
    Thừa  số  chưa  biết  là:
        1885 : 13 = 145
  Tích  đúng  của  phép  nhân  đó  là:
            145 xx 265 = 38425
                  Đáp  số:  38425
         text{@chautran51231}
        #anhsangsoiduong.vn
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thừa số thứ nhất là:
  1885:(2+6+5)=145
  Tích đúng là:
  145xx265=38425
  Đáp số:38425

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )