Toán Lớp 4: Trong một buổi lao động trồng cây, lớp 5A trông được hơn lớp 5B 20 cây, số cây của lớp 5B bằng số cây của lớp 5C, còn 5D trồng được ít

Toán Lớp 4: Trong một buổi lao động trồng cây, lớp 5A trông được hơn lớp 5B 20 cây, số cây của lớp 5B bằng số cây của lớp 5C, còn 5D trồng được ít hơn 5A là 12 cây. Biết tổng số cây trồng được là 348 cây, tính xem mỗi lớp trông được bao nhiêu cây.
→ mình đang khôg hiểu, giải thích giúp mình nha. Cảm ơn tus nhiều:)))))

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Trong một buổi lao động trồng cây, lớp 5A trông được hơn lớp 5B 20 cây, số cây của lớp 5B bằng số cây của lớp 5C, còn 5D trồng được ít”

 1. Giải đáp: 
  Số cây lớp 5B hay lớp 5C trồng được là:
     20-12=89(cây)
  Số cây lớp 5A trồng được :
     89+20=109(cây)
  Số cây lớp 5D trồng được là:
     109-=97(cây)
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   5A : 100 cây
  5B : 80 cây
  5C : 80 cây
  5D : 88 cây 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải : 
  Lớp 5D trồng được nhiều hơn lớp 5B số cây là : 
  20 – 12 = 8 (cây)
  Số cây lớp 5B trồng được là :
  (348 – 8 – 20) : 4 = 80 (cây)
  Số cây lớp 5A trồng được là :
  80 + 20 = 100 (cây)
  Số cây lớp 5D trồng được là :
  80 + 8 = 88 (cây)
  Số cây lớp 5C trồng được là : 80 cây
  Đáp số : 
  5A : 100 cây
  5B : 80 cây
  5C : 80 cây
  5D : 88 cây

  Trả lời

Viết một bình luận