Toán Lớp 4: Hoà và Thuận có tổng là 50 bông hoa. Khi Hoà cho Thuận 10 bông thì số hoa 2 bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?

Question

Toán Lớp 4: Hoà và Thuận có tổng là 50 bông hoa. Khi Hoà cho Thuận 10 bông thì số hoa 2 bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 2 tuần 2022-04-13T05:39:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số bông của Hoà là : 

  (50+10):2=30 ( bông )

  Số bông của Thuận là : 

  (50-10):2=20 ( bông )

  Đáp số : ………………

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Hòa có số bông hoa là:

  (50 + 10) : 2 = 30 (bông)

  Thuận có số bông hoa là:

  50 – 30 = 20 (bông)

  Đáp số: Hòa: 30 bông

  Thuận: 20 bông.

  $#Lee$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )