Toán Lớp 4: công thức tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Question

Toán Lớp 4: công thức tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 8 tháng 2022-04-19T23:24:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Dạng 1: Nhóm các số trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…
  Dạng 2: Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia
  Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  Nhân một số với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
   Một tổng chia cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c
  Một số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c
                              CÓ 4, 5 DẠNG CƠ NHƯNG MÌNH CHỈ NÊU RA MỘT SỐ DẠNG HAY HỌC
                                                        CHÚC BẠN HỌC TỐT!

 2. Giải đáp:
  a – b – c = a – ( b + c )
  Ví dụ
   12 – 2 – 6
  =12 – (2 + 6)
  =12 –    8
  =   4
  a + b + c = a + (b+c)
  Ví dụ
   12 + 6 + 2
  = 12 + (6+2)
  = 12 +  8
  =20

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )