Toán Lớp 4: cho dãy số 3;6;9-117 tính tổng các số hạng của dãy giúp mik với

Question

Toán Lớp 4: cho dãy số 3;6;9….117 tính tổng các số hạng của dãy
giúp mik với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 3 ngày 2022-12-20T23:43:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Ta thấy đây là dãy số cách đều}$
  $\text{Khoảng cách giữa các số là 3 đơn vị}$
  $\text{Vậy cố tất cả số số hạng trong dãy số trên là :}$
  $\text{(117 – 3) : 3 + 1 = 39 (số hạng)}$
  $\text{Tổng dãy trên là :}$
  $\text{(117 + 3) x 39 : 2 = 2340}$
  $\text{Đáp số : tổng : 2340.}$
  $\text{Có : 39 số hạng.}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )