Toán Lớp 4: Cho dãy số: 2,7,12,17… a, tìm số hạng thứ 200 của dãy số. b, nếu dãy số đó có 2021 số hạng thì trung bình cộng của dãy số đó là bao n

Question

Toán Lớp 4: Cho dãy số: 2,7,12,17…
a, tìm số hạng thứ 200 của dãy số.
b, nếu dãy số đó có 2021 số hạng thì trung bình cộng của dãy số đó là bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 6 tháng 2022-06-20T10:33:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a , Ta có : Số thứ nhất : 2 = 2 + 0 x 5
  Số thứ hai : 7 = 2 + 1 x 5
  Số thứ 3 : 12 = 2 + 2 x 5
  ….
  Số thứ 200 : = 2 + 199 x 5 = 997
  b , Số thứ 2021 : = 2 + 2020 x 5 = 10 102
  Tổng của dãy số đó nếu có 2 021 số hạng là
  $\frac{(10 102+2)x2021}{2}$ = 102 100 092
  Trung bình cộng dãy số đó nếu có 2 021 số hạng là
  102 100 092 : 2 = 51 050 046

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a; số 200 của dãy là :  997
  b; trung bình cộng của dãy là : 51 050 046

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )