Toán Lớp 4: Cho các chữ số: 9; 0; 5; 2 a) Viết tất cả các chữ số có 4 chữ số mà mỗi chữ số chỉ xuất hiện 1 lần ở mỗi số b) Trong các số vừa viết

Question

Toán Lớp 4: Cho các chữ số: 9; 0; 5; 2
a) Viết tất cả các chữ số có 4 chữ số mà mỗi chữ số chỉ xuất hiện 1 lần ở mỗi số
b) Trong các số vừa viết số nào chia hết cho 2; số nào chia hết cho 5; số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 6 tháng 2022-06-15T23:53:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) các số là: 9052; 9025; 9502; 9520; 9205; 9250; 5092; 5029; 5209; 5290; 5902; 2059; 2095; 2905; 2950; 2509; 2590

  b) các số chia hết cho 2 là: 9052 , 9502 , 9520 , 5092 , 5290 , 5920 , 5902 , 2950 2590

      các số chia hết cho 5 là: 9025 , 9520 , 9205 , 5290 , 5920 , 2095 , 2950 , 2590

      các số chia hết cho cả 2 và 5 là: 9520 , 9250 , 5290 , 2950 , 2590

   

 2. a) 9052 ; 9205 ; 9250 ; 9520 ; 9502 ; 5092 ; 5029 ; 5209 ; 5290 ; 5920 ; 5902 ; 2095 ; 2059 ; 2950 ; 2905 ; 2509 ; 2590 .

  b)  Số chia hết cho 2 là : 9052 ; 9250 ; 9520 ; 9502 ; 5092 ; 5290 ; 5920 ; 2950 ; 2590

  Số chia hết cho 5 là : 9205 ; 9250 ; 9520 ; 5290 ; 5920 ; 2095 ; 2950 ; 2905 ; 2590 

  Các số chia hết cho cả 2 và 5 là : 9250 ; 9520 ; 5290 ; 5920 ; 2950 ; 2590

  @An

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )