Toán Lớp 4: câu 2 : 5m ² 9m ² = cm ² câu 3 : Một khu đất hình chữ chữ nhật có chiều rộng là 70m và chiều dài hơn hơn chiều rộng là20m . chu vi

Question

Toán Lớp 4: câu 2 : 5m ² 9m ² = cm ²
câu 3 : Một khu đất hình chữ chữ nhật có chiều rộng là 70m và chiều dài hơn hơn chiều rộng là20m . chu vi mảnh đất đó là
A.160m B.6300m ² C 320m D 320cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 1 tháng 2022-03-19T08:21:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. câu 2: 5m ² 9m ² = 59  cm ²
  câu 3 : Một khu đất hình chữ chữ nhật có chiều rộng là 70m và chiều dài hơn hơn chiều rộng là 20m . chu vi mảnh đất đó là
  A.160m
  B.6300m ²
  C. 320m
  D. 320cm
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 2:
  $5m²9m²=140000cm²$
  * Có $5m²9m²=(5+9)m²=14m²=140000cm²$
  Câu 3: C
  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhất đó là:
  $70+20=90(m)$
  Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là:
  $(90+70)×2=320(m)$
  Đáp số: $320(m)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )