Toán Lớp 4: a] x-22=100 b]x+200=2222

Question

Toán Lớp 4: a] x-22=100 b]x+200=2222, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 5 ngày 2022-06-18T22:20:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $a) x-22=100$
  $x=100+22$
  $x=122$
  $b) x+200=2222$
  $x=2222-200$
  $x=2022$
   

 2. a) x-22=100                       b) x+200=2222
        x = 100 + 22                      x = 2222-200
        x = 122                              x = 2022
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )