Toán Lớp 4: 235 ×15+235 × 45+235 ×40 tính bằng cách thuận tiện nhất

Question

Toán Lớp 4: 235 ×15+235 × 45+235 ×40
tính bằng cách thuận tiện nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 1 tháng 2022-03-14T06:03:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 235 ×15+235 × 45+235 ×40
  =235xx(15+45+40)
  =235xx100
  =23500
  @thew
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  235 ×15+235 × 45+235 ×40
  = 235 ( 15 + 45 + 40 )
  = 235 ( 60 + 40 )
  = 235 x 100 
  = 23500
  chúc bạn học tốt !!
  cho mik ctlhn nhá tks :3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )