Toán Lớp 3: Việt đã trở màu 6 bông hoa , còn 4 boong hoa chư tô màu . Hỏi số bông hoa chưa tô màu kém số bông hỗ đã tô màu mấy bông?

Question

Toán Lớp 3: Việt đã trở màu 6 bông hoa , còn 4 boong hoa chư tô màu . Hỏi số bông hoa chưa tô màu kém số bông hỗ đã tô màu mấy bông?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 7 ngày 2022-04-14T07:12:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu là :
  6 – 4 = 2 ( bông )
           ĐS : 2 bông hoa
   

 2. số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa tô màu số bông là
                       6 – 4 = 2 ( bông hoa )
                               đáp số 2 bông hoa

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )