Toán Lớp 3: Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số đó bằng 17 với số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng 3 chữ spos đó bằng 9

Question

Toán Lớp 3: Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số đó bằng 17 với số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng 3 chữ spos đó bằng 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 6 tháng 2022-06-21T04:51:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 872
   Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                               Bài giải
                                  Số lớn nhất có ba chữ số mà tổng bằng 17 là : 980.
                                  Số bé nhất có ba chữ số mà tổng bằng 9 là : 108.
                                                  Hiệu của hai số đó là :
                                             Theo đề bài ta có phép tính như sau:
                                                        980 – 108 = 872
                                                                    Đáp số : 872.
   

 2. Giải đáp:
  Đáp số : $872$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số lớn nhất có ba chữ số mà tổng bằng $17$ là : $980$
  Số bé nhất có ba chữ số mà tổng bằng $9$ là : $108$
  Hiệu của hai số là :
         $980 – 108 = 872$
                Đáp số : $872$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )