Toán Lớp 3: môt cửa hàng có 48 lít dầu. cửa hàng đã bán được 1/4 số dầu đó. hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu

Question

Toán Lớp 3: môt cửa hàng có 48 lít dầu. cửa hàng đã bán được 1/4 số dầu đó. hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 6 tháng 2022-06-21T00:25:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cửa hàng đã bán được số lít dầu là :
      48 x $\frac{1}{4}$ = 12 ( l )
  Đáp số : 12 l

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cửa hàng đã bán được số lít dầu là:
               48:4=12(l)
                       Đáp số:12l

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )