Toán Lớp 3: Có 2 xe chở hàng xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400kg. Xe thứ nhất chở 8 bao xe thứ 2 chở 6 bao. Hỏi moiix xe chở bao nhiêu kg g

Question

Toán Lớp 3: Có 2 xe chở hàng xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400kg. Xe thứ nhất chở 8 bao xe thứ 2 chở 6 bao. Hỏi moiix xe chở bao nhiêu kg gại, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 3 ngày 2022-12-21T07:14:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bài giải:
  Số kg mỗi bao nặng là :
              400 : ( 8 – 6 ) = 200 (kg)
  Số kg gạo xe 2 chở được là : 
              200 × 8 = 1600 (kg)
  Số kg gạo xe 1 chở được là :
              200 × 6 = 1200 (kg)
                         Đáp số : Xe 1 : 1600kg
                                       Xe 2 : 1200kg
   

 2. Xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ 2 số bao gạo là : 
   8-6 =2 (bao gạo)
  Mỗi bao gạo nặng số ki – lô -gam là :
  400 :2 =200 (kg )
  Xe 2 chở số ki – lô -gam là :
  200 x 6 = 1200 ( kg )
  Xe thứ nhất chở số ki- lô – gam là :
  1200 + 400 = 1600 ( kg )
                      Đáp số  :  – Xe 1 : 1600 kg gạo
                                       – Xe 2 : 1200 kg gạo
  No copy 
  Xin hay nhất 
  Chúc bạn học tốt .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )