Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 5.Năm ngoái, Hồng mua 12 quyển vở, giá mỗi quyển 5 000 đồng. Năm nay, cũng với số tiền đó, nếu giá mỗi quyển vở tăng thêm 1 000 đồng, t

Toán Lớp 5: 5.Năm ngoái, Hồng mua 12 quyển vở, giá mỗi quyển 5 000 đồng. Năm nay, cũng với số tiền đó, nếu giá mỗi quyển vở tăng thêm 1 000 đồng, thì Hồng sẽ mua được số quyển vở là:
A. 12 quyển B. 60 quyển
II. Tự luận:
6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 39 tấn 138 kg = …………… tấn
b) 39 tấn 5 kg = …………… tấn
C. 10 quyển
c) 5 m2 39cm2 d) 7 900 ha
D. 5 quyển
7. Điền phép tính và kết quả thích hợp với các bài toán sau:
= ……………. m2 = ………. …. km2
(

Comments ( 2 )

 1. 5. Chọn đáp án C.
  Gt :
  Số tiền Hồng đang có là :
  5 000 × 12 = 60 000 (đồng)
  Cũng với số tiền đó, nếu giá mỗi quyển vở tăng thêm 1 000 đồng, thì Hồng sẽ mua được số quyển vở là :
  60 000 : (5 000 + 1 000) = 10 (quyển)
  6. 
  a) 138 kg = 0,138 tấn
  b) 39 tấn 5 kg = 39,005 tấn
  c) thiếu đề
  d) thiếu đề
  7.
  Thiếu đề
   

 2. 5 . Chọn đáp án A
  Giải thích :
  Vì chỉ tăng thêm số tiền chứ ko tăng số quyển vở nên số quyển vở giữ nguyên
  6 .
  a) 39 tấn 138 kg = 39,138 tấn
  b) 39 tấn 5 kg = 39,005 tấn
  c) 5m² 39 cm² = thiếu đơn vị
  d) 7900 ha = thiếu đơn vị
  7 .
  Thiếu đề !

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )