Toán Lớp 3: cho em hỏi làm sao tính 250×4 vậy

Question

Toán Lớp 3: cho em hỏi làm sao tính 250×4 vậy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tháng 2022-12-22T11:53:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 250 x 4 = 1000
   250
  x   
       4
  _______
  1000
  chi tiết: vì 25 x 4 = 100
              ta thêm số 0 ở số 250 vào số 100
            -> 25 x 4 = 1000

 2. 250 x 4 = 1000
   250
  x   
       4
  _______
  1000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )