Toán Lớp 3: a) x-123=345 b)x+145=234

Question

Toán Lớp 3: a) x-123=345 b)x+145=234, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 6 tháng 2022-06-21T06:46:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. x – 123 = 345
      x          = 345 + 123
      x          = 468.
  b. x + 145 = 234
      x           = 234 – 145
      x           = 89.
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)x-123=345                                                 b)x+145=234
          x   =345+123                                                   x  =234-145
          x   =468                                                           x   = 89

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )