Toán Lớp 3: 1 trang trại có 88 con gồm gà, vịt. Có 2/3 số con gà, 1/4 số con vịt. Hỏi có bao nhiêu gà, vịt.

Question

Toán Lớp 3: 1 trang trại có 88 con gồm gà, vịt. Có 2/3 số con gà, 1/4 số con vịt. Hỏi có bao nhiêu gà, vịt., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 2 tuần 2022-06-07T02:51:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số con vịt trong trang trại là:
  88xx2/3=22(con)
  Số con gà trong trang trại là:
  88-22=66 (con)
  Đáp số: Có 22 con vịt
               Có 66 con gà
  \color{red}text{#nguyenthanhphat4240}

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                Bài giải
   Số con vịt trong trang trại là : 88 × 1/4 = 22 ( con )
   Số gà trong trang trại là :  88 – 22 = 66 ( con)
   Đ/S : Con Gà : 66 con 
            Con Vịt : 22 con 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )