Toán Lớp 11: Trên một kệ sách có 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Lí, 3 quyển sách Văn. Các quyển sách đều khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp

Question

Toán Lớp 11: Trên một kệ sách có 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Lí, 3 quyển sách Văn. Các quyển sách
đều khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các quyển sách trên:
a) Một cách tuỳ ý?
b) Theo từng môn và sách Toán nằm ở giữa?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tháng 2022-03-14T18:27:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   $a)$ $12!$ cách
   $b)$ $5!×8!×3!$ cách
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $a)$ Xếp các quyển sách một cách tùy ý có $12!$ $(cách)$
   $b)$ Xếp 5 quyển sách toán nằm giữa có $5!$ $(cách)$
          Xem 5 quyển sách toán nằm giữa là 1 phần tử và sắp xếp với các quyển còn lại có $8!$ $(cách)$
         Xếp theo từng môn có $3!$ $(cách)$
  ⇒ Theo quy tắc nhân: $5!×8!×3!$ $(cách)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )