Toán Lớp 11: tìm tập xác định của hàm số y=sinx.tan(x+pi/4) y=cot(2x-pi/3)

Question

Toán Lớp 11: tìm tập xác định của hàm số
y=sinx.tan(x+pi/4)
y=cot(2x-pi/3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 ngày 2022-12-21T12:16:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, y=sinx.tan(x+\pi/4) xác định khi:
  cos(x+\pi/4)\ne 0
  <=>x+\pi/4\ne \pi/2+k\pi
  <=>x\ne \pi/4+k\pi\ \ (k\in ZZ)
  Vậy TXĐ của hàm số: D=RR\\{\pi/4+k\pi}
  b, y=cot(2x-\pi/3) xác định khi:
  sin(2x-\pi/3)\ne 0
  <=>2x-\pi/3\ne k\pi
  <=>2x\ne \pi/3+k\pi
  <=>x\ne \pi/6+{k\pi}/2\ \ (k\in ZZ)
  Vậy TXĐ của hàm số: D=RR\\{\pi/6+{k\pi}/2}
   

 2. ~rai~
  \(a)y=\sin x.\tan\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)\\ĐKXĐ:\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)\ne 0\\\Leftrightarrow x+\dfrac{\pi}{4}\ne\dfrac{\pi}{2}+k\pi\\\Leftrightarrow x\ne\dfrac{\pi}{4}+k\pi.(k\in\mathbb{Z})\\TXĐ:D=\mathbb{R}\backslash\left\{\dfrac{\pi}{4}+k\pi\Big|k\in\mathbb{Z}\right\}.\\b)y=\cot\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)\\ĐKXĐ:\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)\ne 0\\\Leftrightarrow 2x-\dfrac{\pi}{3}\ne k\pi\\\Leftrightarrow 2x\ne\dfrac{\pi}{3}+k\pi\\\Leftrightarrow x\ne\dfrac{\pi}{6}+k\dfrac{\pi}{2}.(k\in\mathbb{Z})\\TXĐ:D=\mathbb{R}\backslash\left\{\dfrac{\pi}{6}+k\dfrac{\pi}{2}\Big|k\in\mathbb{Z}\right\}.\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )