Toán Lớp 11: Phương trình sin2x−2sinx 0 có nghiệm là bao nhiêu

Question

Toán Lớp 11: Phương trình sin2x−2sinx 0 có nghiệm là bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 1 tuần 2022-04-14T03:18:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  – Ta có $sin^2$x – 2sin x = 0

  $\Leftrightarrow$ sin x(sin x – 2) = 0 

  $\Leftrightarrow$ $\left[\begin{matrix} sin x = 0\\ sin x = 2\end{matrix}\right.$

  – vì – 1 $\le$ sin x $\le$ 1 nên chỉ có sin x = 0 là thỏa mãn

  $\Rightarrow$ ta có sin x = 0 $\Leftrightarrow$ x = k$\pi$ 

  ۶ƙ¡ทջℳα₷Շℯℛ๖ۣۜ

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   sin\ 2x-2sin\ x=0

  ⇔ 2sin\ x cos x-2sin\ x=0

  ⇔ 2sin\ x(cos\ x-1)=0

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}2\sin\ x=0\\\cos\ x-1=0\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}\sin\ x=0\\\cos\ x=1\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=k\pi\ (k \in \mathbb{Z})\\x=k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})\end{array} \right.\) 

  ⇔ x=k\pi\ (k \in \mathbb{Z})

  Vậy S={k\pi\ (k \in \mathbb{Z})}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )