Toán Lớp 11: Một nhóm học sinh gồm 9 nam và 6 nữ giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 5 học sinh làm công tác trực thư viện với yêu cầu phải có cả nam lẫ

Question

Toán Lớp 11: Một nhóm học sinh gồm 9 nam và 6 nữ giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 5 học sinh làm công tác trực thư viện với yêu cầu phải có cả nam lẫn nữ hỏi có bao nhiêu cách chọn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 6 tháng 2022-06-15T22:15:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số cách chọn 5  em từ 15 em là 15 chập 5 là 3003
  số cách chọn 5 em toàn nam là 9 chập 5 là 126
  số cách chọn 5m em toàn nữ là 6 chập 5 là 6
  vậy số cách chọn 5 em cả nam lẫn nữ là 3003 – (126+6)=2871

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )