Toán Lớp 10: Quãng đường từ nhà bạn `A` đến trường là `12km`. Tan học, bố bạn `A` đến đón bạn và con chó nhà cũng chạy theo bố. Để bố đến đón nhanh

Question

Toán Lớp 10: Quãng đường từ nhà bạn `A` đến trường là `12km`. Tan học, bố bạn `A` đến đón bạn và con chó nhà cũng chạy theo bố. Để bố đến đón nhanh thì `A` cũng chạy về phía bố. Biết vận tốc của bố, `A` là $4km/h, 2km/h$. Khi con chó chạy cùng chiều với bố với vận tốc $8km/h$, đến khi nó gặp `A` thì quay đầu lại, chạy cùng chiều với `A` với vận tốc $12km/h$ đến khi gặp bố rồi lại quay đầu chạy với vận tốc $8km/h$, quá trình trên tiếp tục đến khi bố đón được bạn `A`. Tính quãng đường con chó đã chạy?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 1 tuần 2022-04-13T17:44:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Ý kiến cá nhân :
  Thời gian cần để 2 bố con gặp nhau :
  (12)/(2+4)=2h
  Thời gian cần để chó chạy  gặp con :
  (12)/(2+8)=1,2h
  Quãng đường chó chạy để  gặp con :
  1,2.8=9,6km
  Khi chó chạy gặp con thì bố chạy được :
  1,2.4=4,8km
  Thời gian cần để chó chạy gặp bố  :
  (9,6-4,8)/(2+4)=0,8h
  Quãng đường chó chạy để  gặp bố :
  0,8.12=9,6km
  Vận tốc trung bình của con chó :
  (9,6+9,6)/(1,2+0,8)=9,6h
  Quãng đường con chó đã chạy:
  9,6.2=19,2km
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )