Toán Lớp 10: Cho A ( 2; 3 ) , B ( 3; 4 ). Tìm điểm C trên trục hoành để đường thẳng AB đi qua điểm C

Question

Toán Lớp 10: Cho A ( 2; 3 ) , B ( 3; 4 ). Tìm điểm C trên trục hoành để đường thẳng AB đi qua điểm C, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 1 tuần 2022-04-14T00:45:52+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $C(-1;0).$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đường thẳng đi qua $A$ và $B$ dạng $y=ax+b(d)$
  $A(2;3) \in (d); B(3;4) \in (d)\\ \Rightarrow  \left\{\begin{array}{l} 2a+b=3 \\ 3a+b=4\end{array} \right. \Leftrightarrow  \left\{\begin{array}{l} a=1 \\ b=1\end{array} \right.\\ \Rightarrow (d):y=x+1$
  $C$ trên trục hoành và $(d) $ đi qua điểm $C$
  $\Rightarrow C$ là giao của $(d)$ với trục hoành
  Giao của $(d)$ với trục hoành: $y=0 \Rightarrow x=-1$
  $\Rightarrow C(-1;0).$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )