Toán Lớp 10: (x-3)($x^{2}$ +1)=$x^{2}$ -7x+12

Question

Toán Lớp 10: (x-3)($x^{2}$ +1)=$x^{2}$ -7x+12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 4 tuần 2022-04-07T14:35:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:

  (x – 3)(x^2 + 1) = x^2 – 7x + 12

  ⇒ (x – 3)(x^2 + 1) = x^2 – 3x – 4x + 12

  ⇒ (x – 3)(x^2 + 1) = x(x – 3) – 4(x – 3)

  ⇒ (x – 3)(x^2 + 1) – (x – 3)(x – 4) = 0

  ⇒ (x – 3)(x^2 + 1 – x + 4) = 0

  ⇒ (x – 3)(x^2 – x + 5) = 0

  ⇔ x – 3 = 0

  ⇔ x = 3

  Vậy x = 3

 2. Giải đáp:

  (x3)(x2+1)=x(x3)4(x3)

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )