Hóa học Lớp 9: Sự ăn mòn đinh sắt không xảy ra trong môi trường nào ? A. Không khí ẩm B. Trong nước có hòa tan khí Oxi C. Dung dịch muối ăn D. Nướ

Question

Hóa học Lớp 9: Sự ăn mòn đinh sắt không xảy ra trong môi trường nào ?
A. Không khí ẩm
B. Trong nước có hòa tan khí Oxi
C. Dung dịch muối ăn
D. Nước cất ( có cho thêm 1 ít dầu nhờn ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2022-03-19T11:45:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Sự ăn mòn đinh sắt không xảy ra trong môi trường nào ?
  A. Không khí ẩm
  B. Trong nước có hòa tan khí Oxygen
  C. Dung dịch muối ăn
  D. Nước cất ( có cho thêm 1 ít dầu nhờn )
  – Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên
  Ví dụ như: 
  Fe + 3Cl2 2FeCl3
  Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2
  3Fe + 2O2 Fe3O4
  – Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất có trong môi trường.
  Vậy chọn D. 

 2. Sự ăn mòn đinh sắt không xảy ra trong môi trường nào ?
  A. Không khí ẩm
  B. Trong nước có hòa tan khí Oxygen
  C. Dung dịch muối ăn
  D. Nước cất ( có cho thêm 1 ít dầu nhờn )
  – Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên
  – Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất có trong môi trường.
  @xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )