Hóa học Lớp 9: scontent.fhph1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/271595355_343457314205764_7758946974297350768_n.png?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=ae9488&_nc_

Question

Hóa học Lớp 9: scontent.fhph1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/271595355_343457314205764_7758946974297350768_n.png?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=usTo48Ge-6IAX-W6ML8&_nc_ht=scontent.fhph1-3.fna&oh=03_AVJJEyuiy6RShYlz5WZDJYU1osgRq6LzAOWB0WdqHfW-zA&oe=62044543, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 2 tháng 2022-03-02T21:58:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu D bạn nha
  Fe3O4 + 2C ⇒ 3Fe + 2CO2
  chất rắn sinh ra chứa Fe và có C ( dư ) đề cho

 2. Fe_3O_4+2C $\xrightarrow[]{t^o}$ 3Fe+2CO_2↑
  → Sau phản ứng thu được chất rắn là Fe và khí CO_2
  → KHi đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn chứa Fe
  ⇒ Giải đáp A
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )