Hóa học Lớp 9: Oxi hoá hoàn toàn 19,7 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg, Zn thu được 27,7 gam rắn A. Hoà tan A trong dung dịch HCl dư thì thu được m gam muối clo

Question

Hóa học Lớp 9: Oxi hoá hoàn toàn 19,7 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg, Zn thu được 27,7 gam rắn A. Hoà tan A trong dung dịch HCl dư thì thu được m gam muối clorua khan. m có giá trị là:
A.
47,4.
B.
55,2.
C.
37,45.
D.
28,575., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 2 tuần 2022-06-11T19:53:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $PTHH:\\ 4Fe+3O_2\xrightarrow{t^o}2Fe_2O_3\\ 2Mg+O_2\xrightarrow{t^o}2MgO\\ 2Zn+O_2\xrightarrow{t^o}2ZnO\\ Fe_2O_3+6HCl\to 2FeCl_3+3H_2O\\ MgO+2HCl\to MgCl_2+H_2O\\ ZnO+2HCl\to MgCl_2+H_2O\\ \text{Bảo toàn KL: }m_{KL}+m_{O_2}=m_{oxit}\\ \Rightarrow m_{O_2}=27,7-19,7=8(g)\\ \Rightarrow n_{O_2}=\dfrac{8}{32}=0,25(mol)$
    Bảo toàn nguyên tố O: $n_{O(oxit)}=n_{O_2}=0,25(mol)$
    $\Rightarrow n_{Cl^-}=n_{HCl}=2n_{O(oxit)}=0,5(mol)\\ \Rightarrow m_{Cl^-}=19,7+0,5.35,5=37,45(g)$
    Giải đáp C

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )