Hóa học Lớp 9: Giúp tớ với :”))) Nhận xét nào sau đây về tính chất của khí clo là đúng? A. Là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc; không tác dụng được với

Question

Hóa học Lớp 9: Giúp tớ với :”)))
Nhận xét nào sau đây về tính chất của khí clo là đúng?
A. Là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc; không tác dụng được với kim loại và khí hiđro, chỉ tác dụng được với nước và dung dịch NaOH.
B. Là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc; tác dụng được với kim loại, khí hiđro, nước và dung dịch NaOH.
C. Là chất khí, không màu, mùi hắc; tác dụng được với kim loại, khí hiđro, nước và dung dịch NaOH.
D. Là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc; tác dụng được với kim loại và khí hiđro, không tác dụng được với nước và dung dịch NaOH., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 2 tháng 2022-02-22T15:20:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp : B
   

 2. Nhận xét nào sau đây về tính chất của khí clo là đúng?
  A. Là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc; không tác dụng được với kim loại và khí hiđro, chỉ tác dụng được với nước và dung dịch NaOH.
  B. Là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc; tác dụng được với kim loại, khí hiđro, nước và dung dịch NaOH.
  C. Là chất khí, không màu, mùi hắc; tác dụng được với kim loại, khí hiđro, nước và dung dịch NaOH.
  D. Là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc; tác dụng được với kim loại và khí hiđro, không tác dụng được với nước và dung dịch NaOH.
  -> Clo là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc, nặng gấp 2,5 lần không khí và tan được trong nước.
  -> Clo có những tính chất hóa học của phi kim. Clo là một phi kim hoạt động hóa học mạnh, clo không trực tiếp phản ứng với oxi.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )