Hóa học Lớp 9: Giải hộ mình với ạ-!! Câu 50: cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) CaCO3 ===> ? + CO2 (2)NaOH + FeCl3 ==–> Fe(OH)3 + ?

Question

Hóa học Lớp 9: Giải hộ mình với ạ….!!
Câu 50: cho sơ đồ các phản ứng sau:
(1) CaCO3 ———> ? + CO2
(2)NaOH + FeCl3 ——–> Fe(OH)3 + ?
Dãy các chất cần điền vào các sơ đồ trên lần lượt là:
A. Ca, NaCl.
B. CaO, NaCl.
C. CaO, NaCl2.
D. Ca, NaCl2.
Câu 51: Cho lần lượt 4 kim loại Zn, Fe, Mg, Cu vào 4 dung dịch ZnCl2, AgNO3, CuSO4, AlCl3. Kim loại nào tác dụng được cả 4 dung dịch trên?
A. Zn.
B. Fe.
C. Mg.
D. Cu.
Câu 52: Cho hỗn hợp các kim loại Fe, Cu, Al, Ag, Zn, Mg hòa tan trong dung dịch axit sunfuric loãng, dư. Kim loại còn lại sau phản ứng
A. Cu, Fe.
B. Al, Ag.
C. Zn, Mg.
D. Cu, Ag.
Câu 53: Để tách sắt ra khỏi hỗn hợp nhôm và sắt ta cần dùng chất nào sau đây?
A.Dung dịch NaCl.
C. Dung dịch HCl.
B. Dung dịch NaOH.
D. Dung dịch CuSO4., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 6 phút 2022-06-01T00:07:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 50. B
  Phương trình phân hủy: $CaCO_{3}→CaO+CO_{2}$ 
  Công thức của $Na$ và $Cl$ phải là $NaCl$ do $Na, Cl$ cùng hóa trị $1.$
  $NaOH + FeCl_{3}→Fe(OH)_{3}+NaCl$
  Câu 51. C
  Theo dãy hoạt động hóa học, thì mức độ phản ứng của $Mg>Zn>Fe>Cu$ nên $Mg$ sẽ đẩy được các chất còn lại ra khỏi hợp chất của nó. Với $Zn$ thì không phản ứng với $ZnCl_{2}$. $Fe$ không phản ứng với $ZnCl_{2}$ và $AlCl_{3}$. $Cu$ không phản ứng với $ZnCl_{2}$ và $AlCl_{3}$ và $CuSO_{4}$.
  Câu 52. D
  Theo dãy hoạt động hóa học, ta có lần lượt là $K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Ag, Au$. Theo đó chỉ những kim loại đứng trước $(H)$ mới tác dụng với axit sunfuric loãng. Vì vậy sau phản ứng còn lại $Cu, Ag$.
  Câu 53. B
  Bởi vì riêng nhôm $(Al)$ có thêm một tính chất ngoài các tính chất hóa học của kim loại là tác dụng với kiềm $NaOH$. Do vậy khi cho hỗn hợp nhôm và sắt vào $NaOH$ thì $Al$ sẽ phản ứng, còn sắt không có hiện tượng gì.
  #xinhaynhatnha

 2. Giải đáp & Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 52: Cho hỗn hợp các kim loại Fe, Cu, Al, Ag, Zn, Mg hòa tan trong dung dịch axit sunfuric loãng, dư. Kim loại còn lại sau phản ứng:
  D.Cu, Ag
  ( Đây là 2 thằng kl yếu cụ thể là nó đứng sau H nên ko tác dụng được với axit loãng)
  Câu 53: Để tách sắt ra khỏi hỗn hợp nhôm và sắt ta cần dùng chất nào sau đây?
  B. Dung dịch NaOH.
  ( Vì nhôm là lưỡng tính nên nó tác dụng được với NaOH còn Fe thì không)
  # Cho mình câu trả lời hay nhất và 5* nhé :3
  # Học tốt nghen giải thích chi tiết mà ko hỉu là thua ó
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )